داستان ما از کجا شروع شد …

فعالیت ضامن از سال ۱۳۹۵ با دغدغه بهبود و توسعه فرهنگ قرض الحسنه شروع شد. تیم ضامن با بررسی شرایط و مشکلات موجود در صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی و چالش‌هایی که در مدیریت آنها وجود دارد شروع به توسعه پلتفرم آنلاین مدیریت صندوق‌های اشتراکی کرد. با همراهی کاربران و اعمال نظرات آنها نسخه نهایی ضامن آماده شده است.

خوشحالیم که در این مسیر با همراهی آیفینک – بازوی نوآوری شرکت خدمات انفورماتیک – پستی بلندی ‌های راه را آسان‌تر طی کردیم.